Tarieven

 1. Vintage Instrument Service rekent een uurtarief van € 70,- per uur inclusief btw. Na 18.00 uur en in het weekend wordt in beginsel geen arbeid verricht. Indien anders overeengekomen wordt (alleen bij noodgevallen), geldt na 18.00 en op zaterdag een toeslag van 50% op het uurtarief. Op zondag geldt een toeslag van 100% op het uurtarief.

 

 2. Voorrijkosten voor arbeid op locatie bedragen €0,50 p/km + €40,- per uur reistijd exclusief btw. Ophalen en/of brengen wordt gedaan tegen dezelfde tarieven. Na 18.00 en op zaterdag geldt een toeslag van 50% op het uurtarief. Op zondag geldt een toeslag van 100% op het uurtarief.

 

 3. Reparaties op locatie worden, tenzij anders afgesproken, per uur afgerekend, met een minimum van €70,- inclusief btw, exclusief onderdelen, voorrijkosten én eventuele toeslagen (zie punt 1.)

 

4. Indien sprake is van spoed, dwz de reparatie dient in minder dan een week voltooid te zijn, geldt een extra toeslag van 50% op het uurtarief. Bovenstaande beschreven toeslagen komen, indien van toepassing, er ook bij.

 

5. Aan de tarieven op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Vintage Instrument Service behoudt zich het recht om op ieder moment de tarieven te wijzigen, waarbij bestaande afspraken worden gerespecteerd. 

 

Voorwaarden

 6. Indien volledig gerestaureerd, wordt er 6 maanden garantie op een instrument/versterker gegeven. Uiteraard vervalt de garantei bij zichtbaar onzorgvuldig gebruik en/of wanneer er zelf gesleuteld/gerommeld wordt. Vintage Instrument Service geeft geen garantie op tines, reeds, snaren en buizen. De levensduur hiervan hangt namelijk in grote mate af van de staat van het betreffende instrument en het gebruik hiervan.

 

  7. Bij verkoop of na reparatie krijgt de koper gelegenheid te toetsen of alles in orde is. Daarna geldt alleen garantie op de uitgevoerde werkzaamheden, met uitzondering van zaken genoemd bij punt 6. Indien na een reparatie een defect voordoet anders dat het gerepareerde, kan in overleg besloten worden dat het ontstane defect tegen de daarvoor geldende kosten alsnog wordt gerepareerd.

 

8. Eventuele garantiewerkzaamheden na verkoop of reparatie vinden plaats in de werkplaats in De Meern. Indien dit, op nadrukkelijk verzoek van de klant, op locatie dient plaats te vinden worden hiervoor voorrijkosten gerekend, zoals omschreven bij Tarieven.

 

 9. Wanneer Vintage Instrument Service op locatie spoedservices verricht (belangrijke concerten, studio opnamen, etc) zal dit met de grootst mogelijke zorg worden gedaan. Echter kan nooit 100% worden gegarandeerd dat er nadien tijdens een optreden of sessie toch niets (anders) mis gaat met het instrument. Besef dat dit al 40 jaar of ouder is waardoor het verborgen gebreken kan hebben. Vintage Instrument Service is niet verantwoordelijk voor ontstane schade in een dergelijk geval.

 

10. Uw instrument is op het moment dat het zich bij Vintage Instrument Service bevindt verzekerd tegen brand en diefstal. De verzekeringsmaatschappij zal in geval van diefstal of brand bepalen welke waarde uw instrument vertegenwoordigt en dit uitbetalen.

 

11. Indien een afgesproken deadline door Vintage Instrument Service door onvoorziene omstandigheden niet kan worden gehaald, is zij niet verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane schade. Bij hoge urgentie kan, indien beschikbaar, in overleg besloten worden een ander soortgelijk instrument tijdelijk ter beschikking te stellen.

 

12. Vooraf worden de te maken kosten afgesproken. Indien tijdens de reparatie blijkt dat door bijvoorbeeld verborgen gebreken dit veel meer gaat worden (€100,- of meer), wordt overleg gepleegd met de klant. Alleen na goedkeuring zal de reparatie worden voortgezet. Dit geldt niet voor spoedreparaties, aangezien de korte tijdsspanne dit niet toestaat. 

 

13. Betalingen van reparaties vinden plaats nadat de reparatie is voltooid, maar voordat het instrument wordt meegenomen. Tenzij anders overeengekomen is het alleen mogelijk om pinnen. Indien uw pinpas níet is voorzien van het Meastro embleem komt er 2,5% extra kosten bij. Het instrument wordt alleen meegegeven nadat het te betalen bedrag is ontvangen.

 

14. In geval van arbeid op locatie dient ter plekke betaald te worden. Vintage Instrument Service zal ten alle tijden mobiele PIN mogelijkheid bieden.

 

15. In geval van verzending/bezorging wordt pas verstuurd nadat het te betalen bedrag inclusief verzendkosten is overgemaakt en ontvangen.

 

16. Indien een klant besluit een instrument na reparatie door Vintage Instrument Service te laten opsturen, geldt in geval van verloren zendingen dat deze enkel wordt vergoed indien expliciet is aangegeven dat men het instrument verzekerd opgestuurd wil hebben.